U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. (Jal Vidyut Unit)

A U.P. Government Enterprises

Annual Return

# Subject View
1 FORM NO. MGT-7 (2020-2021)
2 FORM NO. MGT-7 (2019-2020)
3 FORM NO. MGT-7 (2018-2019)
4 FORM NO. MGT-7 (2017-2018)
5 FORM NO. MGT-7 (2016-2017)
6 FORM NO. MGT-7(2015-2016)